Peter Krvina
CEO
Expertise:
Risk Management, Energy, Engineering, Construction, Casualty, Property, Risk engineering, International programs, Supply chain, Claims management, Speciality products, Crop&stock insurances
Antoneta Kuznik Krvina, M. Sc.
CFO Executive Project Manager
Expertise:
Property, Casualty, International programs, Financial lines, Motor fleet, Claims management

Ales Tomsic
Head of broking
Expertise:
Property, Casualty, PI, Motor fleet, Corporate life, Marine

Igor Žorga
Chief Legal Officer
Expertise:
Risk Management, Insurance legislation, Labour legislation,Civil Law, Tort Law, Corporate Law

ADP Adria d.o.o. strives to a high level of professional competence and quality of its services. We realize that nowadays assets and their security are highly important and therefore only the best is good enough in this field. Our experts follow the insurance market, building good relations, trust and long-term cooperation with our business partners. ADP Adria’s goal is to be a good partner to all larger companies in Slovenia through our integrated services.

The future is directed into integration of companies and merging of their services and therefore it is ADP Adria’s goal to link the services of those companies in its portfolio, creating new business partnerships and thus enabling the growth of economic security and power of those companies.

About ADP Adria Ltd.

ADP Adria d.o.o. is a company offering risk management and insurance plan elaboration to small, medium and large companies in Slovenia as well as abroad. A highly skilled team of experts is in charge of a preventative and curative assets security of the company, offering professional support, counselling and help with insurance claims.

ADP Adria Ltd. works independently from all insurance companies, representing solely the interests of the insurance holders, combining years of experience and knowledge working in the field of risk management, insurance solutions for existing risks and solving insurance claims.

In ADP Adria we believe our services demand constant development and change tracing on the insurance market and economy in general.

Our long-term links with our partners demand quality service.


Peter Krvina
CEO

ADP Adria, zavarovalno posredovanje d.o.o. (Ltd.)
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana
Slovenia

FSA Registration No.: 562635

Zavarovalce se seznanja z možnostjo podaje pritožbe zoper delo ali ravnanje zavarovalano posredniške družbe ADP Adria d.o.o., ki se rešuje v okviru internega postopka reševanja pritožb pri:

 • Pritožbeni komisiji ADP Adria d.o.o., na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, s tem da se pritožba lahko nanaša na izvajanje zakonskih obveznosti in pravic zavarovalnega posrednika ter neskrbnega oziroma nepravilnega ravnanja zavarovalno posredniške družbe.

Zavarovalca se seznanja z možnostjo izvensodnega reševanja sporov med zavarovalnim posrednikom in zavarovalcem na podlagi 557. člena ZZavar-1, pri čemer lahko zavarovalec svoje pravice proti zavarovalni posredniški družbi izvensodno uveljavlja pri:

 • Družbi za mediacijo in reševanje sporov, Britof 469, 4000 Kranj, kjer z mediacijo rešujejo izvensodne spore, ki bi nastali med stranko in ADP Adria d.o.o. kot zavarovalnim posrednikom oziroma v postopku reševanja odškodninskih zahtevkov med oškodovancem in družbo ADP Adria d.o.o. kot zavarovalnim posrednikom.

Postopek mediacije se začne na predlog zavarovalca, ki ga pošlje na zgoraj navedeni naslov, kopijo predloga pa pošlje v vednost družbi ADP Adria d.o.o.

Postopek in način reševanja pritožb in sporov ureja pravilnik o reševanju pritožb in izven sodnem reševanju sporov, ki ga najdete na uporabniških straneh za poslovne partnerje na spletni strani www.adp-adria.eu

Obvestilo in izjava o delovanju ADP Adria d.o.o.

(545. in 551. člen ZZavar-1)

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 545. člena in 551. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljevanju ZZavar-1) ADP Adria d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 LJUBLJANA, ID: 2311755000, seznanja zavarovalca z zahtevami predpisanimi z ZZavar-1 ter izjavlja, da:

 • ima ADP Adria d.o.o. dovoljenje (odločbo) AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) št. 40110-1118/07-4 z dne 09.08.2007 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja;
 • ima Peter Krvina dovoljenje (odločbo) AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) št. 40110-1273/12-4 z dne 20.7.2012 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja brez omejitev pooblastil zavarovalnega posrednika;
 • ima Antoneta Kužnik Krvina dovoljenje (odločbo) AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) št. 40110-1498/12-4 z dne 24.9.2012 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja brez omejitev pooblastil zavarovalnega posrednika;
 • ima Aleš Tomšič dovoljenje (odločbo) AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) št. 40110-1886/12-4 z dne 13.11.2012 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja brez omejitev pooblastil zavarovalnega posrednika;
 • ima Igor Žorga dovoljenje (odločbo) AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) št. 40110-1204/2015-4 z dne 08.06.2015 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja brez omejitev pooblastil zavarovalnega posrednika;
 • lahko obstoj zgoraj navedenih dovoljenj oziroma odločb AZN preverite v javno dostopnih Registrih zavarovalno posredniških družb in Registru zavarovalnih posrednikov pri Agenciji za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana ali na javno dostopni spletni strani AZN www.a-zn.si;
 • pri svojem delovanju z vsemi zavarovalnicami v Republiki Sloveniji, ne glede na sklenjene medsebojne pogodbe. Trenutno pa imamo urejene pogodbene odnose z naslednjimi zavarovalnicami: Zavarovalnico Trglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, Generali zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana; Tilia zavarovalnica d.d., Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto; ERGO zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani, Šlandrova ulica 4, 1231 Lj-Črnuče; Wiener Städtische, Podružnica v Ljubljani, Masarykova 14, 1000 Ljubljana; Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor; Allianz Hungaria Zrt., podružnica Ljubljana, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana; zavarovalni market Lloyd`s, One Lime Street, London, EC3M 7HA, UK
 • kot zavarovalni posrednik delujemo neodvisno od zavarovalnic;
 • ADP Adria d.o.o. ali kdo od zavarovalnih posrednikov, ki je v njej zaposlen, nima neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice;
 • nima nobena zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba neposreden ali posreden delež, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu ADP ADRIA d.o.o.;
 • ima ADP Adria d.o.o predviden postopek izvensodnega reševanja sporov med zavarovalci in zavarovalno posredniško družbo ADP Adria d.o.o. ter interni postopek za reševanje pritožb zavarovalcev iz 579. člena ZZavar-1. Podtki o reševanju pritožb strank in izvensodnem reševanju sporov se nahajajo v rubtiki “Reševanje pritožb strank in izvensodno reševanje sporov”.

ADP Adria d.o.o. izjavlja, da bo zavarovalcu dala predlog (nasvet) za sklenitev zavarovalne pogodbe (zavarovalne police) na podlagi korektne in poštene analize, pri čemer bo predlog (nasvet) oblikovala na podlagi primerno velikega števila zavarovalnih pogodb (zavarovalne police), dostopnih na tržišču, ki omogočajo podati priporočilo v skladu s profesionalnimi kriteriji, da bo lahko zavarovalec s sklenitvijo takšne pogodbe uresničil svoje potrebe in zahteve. ADP Adria d.o.o. hkrati tudi izjavlja, da ni obligacijsko zavezana kot ekskluzivni zastopnik za eno ali več zavarovalnic. Na vašo zahtevo, vam lahko posredujemo ločeno vse nazive vseh zavarovalnic s katerimi poslujemo.

Na podlagi 553. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) sporočamo, da ADP Adria d.o.o. nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav s katerokoli od zavarovalnic, ki lahko vplivajo na nepristranskost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju katerihkoli obveznosti do zavarovalca.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje ADP ADRIA, zavarovalno posredovanje d.o.o. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Spletne strani uporabljajo “piškotke”. To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.
Izključitev odgovornosti

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje ADP ADRIA, zavarovalno posredovanje d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje ADP ADRIA, zavarovalno posredovanje d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice

© Copyright 2008 ADP ADRIA, zavarovalno posredovanje d.o.o. Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja ADP ADRIA, zavarovalno posredovanje d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Peter Krvina
Direktor
E-mail: peter.krvina@adp-adria.eu
Telefon: 01 5555 100
Št. dovoljenja AZN: 40110-1273/12-4
Mag. Antoneta Kužnik Krvina
Prokurist
E-mail: antoneta@adp-adria.eu
Telefon: 01 5555 101
Št. dovoljenja AZN: 40110-1498/12-4
Aleš Tomšič
Vodja projektov
E-mail: ales@adp-adria.eu
Telefon: 01 5555 103
Št. dovoljenja AZN: 40110-1886/12-4
Igor Žorga
Vodja pravne službe
E-mail: igor@adp-adria.eu
Telefon: 01 5555 102

Podjetje ADP Adria d.o.o. stremi k visoki strokovnosti ter s tem kvaliteti svojih storitev. Zavedamo se, da dandanes premoženje in varnost le tega pomeni praktično vse. Zato se zavedamo, da je danes na tem področju dobro le najboljše. S svojimi strokovnjaki sledimo zavarovalnemu trgu ter gradimo dobre odnose, zaupanje ter dolgoletna sodelovanja s svojimi poslovnimi partnerji. Cilj ADP Adria d.o.o. je skozi celostno ponudbo storitev biti kvaliteten partner vsem večjim podjetjem v Sloveniji.

Ker je prihodnost vedno bolj usmerjena v povezovanje podjetij ter interesno združevanje storitev teh podjetij, je cilj ADP Adria d.o.o., da znotraj svojega portfelja podjetij povezuje storitve teh podjetij in ustvarja nove partnerske poslovne povezave. Tako se ustvarja še večja gospodarska varnost ter moč teh podjetij.

Spoštovani poslovni partner!

Preko spodnje spletne povezave dostopate do vaših vsebin.

VSTOP

ADP Risk Solution Team

Strokovni sodelavec za podporo IT – poslovni sekretar

Vrsta zaposlitve:

Za nedoločen čas s skrajšim delovnim časom 20 ur tedensko.

Delo se opravlja v neenakomerni razporeditvi delovnega časa.

Opis del in nalog:

 • samostojno vnašanje podatkov v informacijski sistem (IT sistem)
 • samostojno testiranje pravilnosti delovanja IT sistema
 • predlaganje sprememb rešitev IT sistema
 • tehnična podpora zaposlenim pri delodajalcu vezano na dokumentarni sistem in IT   sistem
 • priprava podlag za postopno vključevanje strank delodajalca v uporabo IT sistema
 • podpora strankam pri uvajanju in uporabi IT sistema
 • koordinacija strokovnih sodelavcev pri uporabi IT sistema
 • druge naloge po navodilu delodajalca iz področja dela
 • usposabljanje za varno delo in, ko je to potrebno, opravi zahtevane preizkuse znanja

Zahtevana izobrazba in drugi pogoji

SREDNJEŠOLSKA IZOBRAZBA (najmanj IV. stopnja)

Najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja zavarovalništva.

Računalniško znanje:

 1. urejevalniki besedil – osnovno,
 2. delo s preglednicami – osnovno,
 3. izkušnje s sistemi CRM, ERP, informacijskimi sistemi s področja zavarovalništva (zaželjeno)

Prijave so mogoče do 6.11.2017

Kandidati naj pošljejo pisno vlogo z morebitnimi dokazili o izpolnjevanju pogojev po pošti na sedež delodajalca ali pa e-pošti na info@adp-adria.eu

ADP Adria nudi pregled in obvladovanje rizikov ter izdelavo tailor-made rešitev srednjim in velikim podjetjem ter poslovnim sistemom v celotni EU skozi dva poslovna centra in sicer ADP Adria d.o.o. za operacije v vzhodni EU ter ADP Adria GmbH za operacije v zahodni EU.
Za visoko stopnjo strokovnosti skrbi skupina strokovnjakov s ključnih področij, ki skrbijo tako za preventivno kot tudi kurativno premoženjsko varnost podjetja ter strokovno podporo pri svetovanju in reševanju odškodninskih zahtevkov.
ADP Adria d.o.o. deluje neodvisno od zavarovalnic in zastopa izključno interese naročnika ter združuje dolgoletne izkušnje in znanja s področja obvladovanja rizikov, zavarovalnih in alternativnih rešitev za obstoječe rizike ter reševanja odškodninskih zahtevkov skozi lastno specializirano pravno službo.
Zaradi tega smo visoka dodana vrednost našim strankam, kar jim velikokrat predstavlja tudi konkurenčno prednost pred njihovimi konkurenti.
ADP Adria d.o.o. in ADP Adria GmbH sta del skupine ADRIA Group Consulting, ki na trgu skozi skupino povezanih podjetji deluje, kot ponudnik celostne storitve podpore za odličnost poslovanja - Business Excellence Services.

 

Peter Krvina
Direktor

ADP Adria zavarovalno posredovanje d.o.o.
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana

Št. dovoljenja AZN za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja: 40110-1118/07-4

Storitev zavarovalnega posredovanja je relativno mlada panoga v Sloveniji, ki nudi ravnovesje na zavarovalnem trgu med zavarovalnicami in zavarovanci. V tujini pa je ta panoga razvita in se je poslužujejo že praktično vsa podjetja.

Zavarovalni posrednik skrbi za interes zavarovanca skozi stroko obvladovanja rizikov v podjetju ter pripravo ustreznih zavarovalnih rešitev za obstoječe rizike, ki so potencialno nevarni za premoženje podjetja. Na drugi strani pa skrbi, da zavarovalnice dobijo pravilne podatke za ustrezno in korektno ureditev zavarovalne sheme, ki bo dolgoročno varovala premoženje podjetja pred potencialnimi riziki.

Zavarovalni posrednik je neodvisni zunanji strokovnjak podjetja, ki skrbi za optimalno pokritost rizikov v podjetju in posledični urejenost zavarovanj, cenovno in vsebinsko.

Bistveni poudarki storitev ADP Adria d.o.o. so celostni pristop k obvladovanju rizikov, pogajanja z zavarovalnicami o ceni in vsebini zavarovanj za zavarovanca ter dolgoročna skrb za zavarovanca skozi strokovna izobraževanja ključnih kadrov v podjetju, kot tudi pomoč pri reševanju škodnih primerov.

Storitve so v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) praviloma plačana s strani zavarovalnice.

 

Naše storitve obsegajo:

 • Identifikacija in ovrednotenje tveganj ter analiza vzdržnosti obstoječih zavarovalnih rešitev glede na ugotovljena tveganja
 • Analiza prednosti in slabosti obstoječega zavarovalnega portfelja ter sestava in zapis novih ustreznih zavarovalnih pogojev
 • Pogajanja z zavarovalnicami o zavarovalnih pogojih in višini premije ter ureditev ustrezne zavarovalne dokumentacije
 • Vodenje zavarovalne dokumentacije
 • Izobraževanje ključnih kadrov v podjetju o zavarovanjih in postopkih
 • Dosegljivost 24/7 za nujne primere
 • Ocena tveganja ter izdelava elaborata
 • Skrb za visoko boniteto zavarovanca pri zavarovalnicah
 • Zavarovalne rešitve tudi iz tujih zavarovalnih trgov
 • IT orodje za nadzor zavarovalnega portfelja, elektronske prijave in spremljave škodnih zahtevkov ter poročanje
 • Lastna pravna služba za učinkovito obravnavo v primeru škod
 • Specializirana odvetniška družba za učinkovito zastopanje na sodišču v primeru sporov iz naslova zavarovalnih pogodb

Produkti:

 • Vsa premoženjska zavarovanja (celotno premoženje podjetja)
 • Fleet zavarovanja (upravljanje z zavarovanjem voznega parka in povezanimi procesi za optimalno varnost vozil)
 • Agrarna zavarovanja
 • Vsa odgovornostna zavarovanja
  D&O (odgovornost poslovodstva za poslovne odločitve)
  PI (poklicna odgovornost)
  SCO (splošna odgovornost iz dejavnosti podjetja)
  DO (delodajalčeva odgvornost)
  Master program (program zavarovanja več pravnih subjektov po skupni polici za doseganje boljših pogojev)
  PL (odgovornost za blago, izdelke, prehrambene izdelke)
 • Finančne linije
  Payment bond
  Commercial crime
  Poroštva
  Garancije
 • Zavarovanje poslovnih procesov
  Supply chain
  Fleet optimizacija
 • IT Risk modul
  Nadzor nad stroški
  Nadzor nad zahtevki
  Up-to-date info o portfelju
 • Idelava registra tveganj
  Identifikacija tveganj
  Ovrednotenje tveganj
  Analiza inštrumentov prenosa tveganj
  Simulacija pokritja tveganj
  Avtomatizacija in integracija registra tveganj v sisteme vodenja

Pošljite nam sporočilo


ZADNJE NOVICE

NAŠE VREDNOTE


ADP Adria d.o.o. je podjetje, ki nudi obvladovanje rizikov ter izdelavo
zavarovalnih rešitev malim, srednjim ter velikim podjetjem tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Za visoko stopnjo strokovnosti skrbi team priznanih strokovnjakov, ki skrbijo tako za preventivno kot tudi kurativno premoženjsko varnost podjetja ter strokovno podporo pri svetovanju in reševanju odškodninskih zahtevkov.

Peter Krvina
Direktor

O PODJETJU

ADP Adria d.o.o. deluje neodvisno od zavarovalnic in zastopa izključno interese zavarovanca v zavarovalnih poslih ter združuje dolgoletne izkušnje in znanja s področja obvladovanja rizikov, zavarovalnih rešitev za obstoječe rizike ter reševanja odškodninskih zahtevkov.

V podjetju ADP Adria d.o.o. se zavedamo, da tovrstna storitev zahteva stalen razvoj in sledenje spremembam v zavarovalništvu ter na splošno v gospodarstvu. Ker ustvarjamo dolgoročne povezave s partnerji, se zavedamo, da je to mogoče le s kvaliteto storitev.READ MORE

0
Zaposlenih
000
Zadovoljnih strank
00
Let izkušenj