Strokovni sodelavec za podporo IT – poslovni sekretar

Vrsta zaposlitve:

Za nedoločen čas s skrajšim delovnim časom 20 ur tedensko.

Delo se opravlja v neenakomerni razporeditvi delovnega časa.

Opis del in nalog:

 • samostojno vnašanje podatkov v informacijski sistem (IT sistem)
 • samostojno testiranje pravilnosti delovanja IT sistema
 • predlaganje sprememb rešitev IT sistema
 • tehnična podpora zaposlenim pri delodajalcu vezano na dokumentarni sistem in IT   sistem
 • priprava podlag za postopno vključevanje strank delodajalca v uporabo IT sistema
 • podpora strankam pri uvajanju in uporabi IT sistema
 • koordinacija strokovnih sodelavcev pri uporabi IT sistema
 • druge naloge po navodilu delodajalca iz področja dela
 • usposabljanje za varno delo in, ko je to potrebno, opravi zahtevane preizkuse znanja

Zahtevana izobrazba in drugi pogoji

SREDNJEŠOLSKA IZOBRAZBA (najmanj IV. stopnja)

Najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja zavarovalništva.

Računalniško znanje:

 1. urejevalniki besedil – osnovno,
 2. delo s preglednicami – osnovno,
 3. izkušnje s sistemi CRM, ERP, informacijskimi sistemi s področja zavarovalništva (zaželjeno)

Prijave so mogoče do 6.11.2017

Kandidati naj pošljejo pisno vlogo z morebitnimi dokazili o izpolnjevanju pogojev po pošti na sedež delodajalca ali pa e-pošti na info@adp-adria.eu