Zavarovalce se seznanja z možnostjo podaje pritožbe zoper delo ali ravnanje zavarovalano posredniške družbe ADP Adria d.o.o., ki se rešuje v okviru internega postopka reševanja pritožb pri:

  • Pritožbeni komisiji ADP Adria d.o.o., na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, s tem da se pritožba lahko nanaša na izvajanje zakonskih obveznosti in pravic zavarovalnega posrednika ter neskrbnega oziroma nepravilnega ravnanja zavarovalno posredniške družbe.

Zavarovalca se seznanja z možnostjo izvensodnega reševanja sporov med zavarovalnim posrednikom in zavarovalcem na podlagi 557. člena ZZavar-1, pri čemer lahko zavarovalec svoje pravice proti zavarovalni posredniški družbi izvensodno uveljavlja pri:

  • Družbi za mediacijo in reševanje sporov, Britof 469, 4000 Kranj, kjer z mediacijo rešujejo izvensodne spore, ki bi nastali med stranko in ADP Adria d.o.o. kot zavarovalnim posrednikom oziroma v postopku reševanja odškodninskih zahtevkov med oškodovancem in družbo ADP Adria d.o.o. kot zavarovalnim posrednikom.

Postopek mediacije se začne na predlog zavarovalca, ki ga pošlje na zgoraj navedeni naslov, kopijo predloga pa pošlje v vednost družbi ADP Adria d.o.o.

Postopek in način reševanja pritožb in sporov ureja pravilnik o reševanju pritožb in izven sodnem reševanju sporov, ki ga najdete na uporabniških straneh za poslovne partnerje na spletni strani www.adp-adria.eu