Podjetje ADP Adria d.o.o. stremi k visoki strokovnosti ter s tem kvaliteti svojih storitev. Zavedamo se, da dandanes premoženje in varnost le tega pomeni praktično vse. Zato se zavedamo, da je danes na tem področju dobro le najboljše. S svojimi strokovnjaki sledimo zavarovalnemu trgu ter gradimo dobre odnose, zaupanje ter dolgoletna sodelovanja s svojimi poslovnimi partnerji. Cilj ADP Adria d.o.o. je skozi celostno ponudbo storitev biti kvaliteten partner vsem večjim podjetjem v Sloveniji.

Ker je prihodnost vedno bolj usmerjena v povezovanje podjetij ter interesno združevanje storitev teh podjetij, je cilj ADP Adria d.o.o., da znotraj svojega portfelja podjetij povezuje storitve teh podjetij in ustvarja nove partnerske poslovne povezave. Tako se ustvarja še večja gospodarska varnost ter moč teh podjetij.