ADP Adria nudi pregled in obvladovanje rizikov ter izdelavo tailor-made rešitev srednjim in velikim podjetjem ter poslovnim sistemom v celotni EU skozi dva poslovna centra in sicer ADP Adria d.o.o. za operacije v vzhodni EU ter ADP Adria GmbH za operacije v zahodni EU.
Za visoko stopnjo strokovnosti skrbi skupina strokovnjakov s ključnih področij, ki skrbijo tako za preventivno kot tudi kurativno premoženjsko varnost podjetja ter strokovno podporo pri svetovanju in reševanju odškodninskih zahtevkov.
ADP Adria d.o.o. deluje neodvisno od zavarovalnic in zastopa izključno interese naročnika ter združuje dolgoletne izkušnje in znanja s področja obvladovanja rizikov, zavarovalnih in alternativnih rešitev za obstoječe rizike ter reševanja odškodninskih zahtevkov skozi lastno specializirano pravno službo.
Zaradi tega smo visoka dodana vrednost našim strankam, kar jim velikokrat predstavlja tudi konkurenčno prednost pred njihovimi konkurenti.
ADP Adria d.o.o. in ADP Adria GmbH sta del skupine ADRIA Group Consulting, ki na trgu skozi skupino povezanih podjetji deluje, kot ponudnik celostne storitve podpore za odličnost poslovanja - Business Excellence Services.

 

Peter Krvina
Direktor

ADP Adria zavarovalno posredovanje d.o.o.
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana

Št. dovoljenja AZN za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja: 40110-1118/07-4