Storitve

Med drugim vam lahko ponudimo spodnje in še celo paleto drugih storitev!

Identifikacija in ovrednotenje tveganj


To je najpomembnejši del našega dela. V
tem procesu se jasno definira
izpostavljenost podjetja vsem
signifikantnim tveganjem, ki vplivajo na
stabilnost podjetja.

Za naše stranke izdelamo tudi elaborat
izpostavljenosti.

Analiza prednosti in slabosti obstoječega portfelja


Analiza prednosti in slabosti je naslednja
ključna faza po identifikaciji in
ovrednoteju tveganj. Glede na
identificirana tveganja pomagamo
oblikovati potrebe in zahteve stranke
za pravilen zavarovalni portfelj.

Pogajanja z zavarovalnicami


Naš team strokovnjakov pridobi ponudbo
za stranko, pristopi na zavarovalni trg ter
se pogaja z zavarovalnicami za kar najbolj
optimalne pogoje pokritja in ceno.Vodenje zavarovalne dokumentacije


Naši skrbniki za stranko pripravljajo,
urejajo in arhivirajo vso zavarovalno
dokumentacijo, ki je stranki dostopna 24/7.
IT orodje


V ADP Adria smo za naše stranke razvili IT
orodje, ki omogoča 24/7 pregled in
upravljanje z zavarovanimi tveganji,
zavarovalnimi policami, škodnimi primeri,
voznim parkom in izvajanje raznih analiz
zavarovanj ter škod.

Lastna pravna služba


Zaradi najvišje kakovosti servisiranja naših
strank, smo v ADP Adria vzpostavili pravno
službo za potrebe naših strank pri
uveljavljanju škodnih primerov, pravnih
vprašanj iz naslova zavarovalnih pogodb,
odškodninskega prava ter drugih pravnih
nasvetov v povezavi s storitvami, ki jih za
naše naročnike izvaja naš strokovni team.

Področja dela

Predstavljamo vam le nekatera izmed mnogih področij, ki jih pokrivamo.

Gradbena podjetja

Industrija

Logistika

Kmetijstvo

Tehnološka podjetja

Kritična infrastruktura

Javni sektor

Naša ekipa

Dobra ekipa je temelj vsake uspešne organizacije. Za vsa smo izbrali najboljše.

Klemen Vrečer, MBA

IZVRŠNI DIREKTOR

Št. dovoljenja AZN: 40110-10/2024-5

klemen@adp-adria.eu

Peter Krvina

DIREKTOR

Št. dovoljenja AZN: 40110-1273/12-4

peter.krvina@adp-adria.eu

01 5555 100

Antonetta Krvina

PROKURIST

Št. dovoljenja AZN: 40110-1498/12-4

antoneta@adp-adria.eu

01 5555 101

Aleš Tomšič

VODJA POSREDNIKOV

Št. dovoljenja AZN: 40110-1886/12-4

ales@adp-adria.eu

01 5555 103

Petar Šokić

VODJA PRAVNE SLUŽBE

Št. dovoljenja AZN: 40110-402/2023-2

petar@adp-adria.eu

01 5555 102

Renata Samec

SKRBNIK STRANK

Št. dovoljenja AZN: 40110-329/2022-3

renata@adp-adria.eu

01 5555 102

O nas

ADP Adria nudi pregled in obvladovanje rizikov ter izdelavo tailor-made rešitev srednjim in velikim podjetjem ter poslovnim sistemom v celotni EU skozi dva poslovna centra in sicer ADP Adria d.o.o. za posle v vzhodni EU ter ADP Adria GmbH za posle v zahodni EU.

Za visoko stopnjo strokovnosti skrbi skupina strokovnjakov s ključnih področij, ki skrbijo tako za preventivno kot tudi kurativno premoženjsko varnost podjetja ter strokovno podporo pri svetovanju in reševanju odškodninskih zahtevkov.
ADP Adria d.o.o. deluje neodvisno od zavarovalnic in zastopa izključno interese naročnika ter združuje dolgoletne izkušnje in znanja s področja obvladovanja rizikov, zavarovalnih in alternativnih rešitev za obstoječe rizike ter reševanja odškodninskih zahtevkov skozi lastno specializirano pravno službo.

Zaradi tega smo visoka dodana vrednost našim strankam, kar jim velikokrat predstavlja tudi konkurenčno prednost pred njihovimi konkurenti.

ADP Adria d.o.o. in ADP Adria GmbH sta del skupine ADRIA Group Consulting, ki na trgu skozi skupino povezanih podjetji deluje, kot ponudnik celostne storitve podpore za odličnost poslovanja - Business Excellence Services.

NAŠE KLJUČNE PREDNOSTI

IT rešitev za škode

Lastna IT rešitev omogoča našim strankam 24/7 pregled in upravljanje z zavarovanimi tveganji, zavarovalnimi policami, škodnimi primeri, voznim parkom in izvajanje raznih analiz zavarovanj ter škod.

Dostop do mednarodnih zavarovalnih trgov - LLOYD'S

Z našimi partnerji iz mednarodnih zavarovalnih trgov našim strankam zagotavljamo tudi najkompleksnejše rešitve, ki so dostopni le na nekaterih večjih mednarodnih trgih. S tem pa skbimo tudi za konkurenčnost in razvoj produktov na domačem zavarovalnem trgu.

Zanesljivost in poštenost

Multidisciplinarna ekipa strokovnjakov zagotavlja servis strankam 24/7 z najvišjo profesionalno etiko. Naša osnovna naravnost je interes stranke zato njenim ciljem dosledno sledimo.